Diabetik ayak

Diabetik ayak hastalığı, Diabete bağlı  Nöropati  dediğimiz sinir uçlarında (Duyusal, Otonomik, Motor) bozulma,  damarsal yapılarda etkilenme ile dokularda iskemi dediğimiz yeterli kan gitmemesi, infeksiyon ve ayakta şekil bozukluğu ile görülür.

Diabetik Ayak Hastalığında, DM Süresi,Önceki Ayak Problemleri,Tırnak batması,infeksiyonu ve ayak Ülser öyküsü,Gangren, Geçirilmiş ayak ameliyatı olup olmadığı hastalığın değerlendirilmesinde önemlidir.

Diabetik Ayak hastalarında Ağrı, kramplar, istirahat ağrısı, Karıncalanma, Uyuşma, Yanma gibi  duyu bozuklukları görülmektedir. Bunun yanında ayakta cilt kuruluğu, terleme azlığı şikayetleri oldukça sıktır.

Diabetik Ayak Hastalarının muayenesinde; yürümede değişiklik (ayakkabılı ve ayakkabısız), Kemik çıkıntıları, yağ yastıkçığı kaybı olan alanlar, Nabız alınamaması, kapiller dolum gecikmesi, Cilt ısısı değişikliği, Ciltte kıllanma kaybı, kuruluk, Cilt ve Tırnak anomalilikleri saptanabilir.

Diabetik ayak

Diabetik hastaların henüz ayak ülserasyonları ortaya çıkmadan ayak basınç noktalarının değişikliklerinin pedografik yöntemle değerlendirilmesinin tedavi ve takipte önemlidir. Bu hastalarda Ayağa Özgü Tabanlık kullanılması ile ayakta yara riski azaltılabilir.

Ayak tabanındaki Ülserler, açık yaralar, vücut ağırlığını taşımaya bağlı deformite alanlarında olurlar. Ayağın sırtındaki  ve yanlarındaki ülserler ise ayakkabı sıkması, vurması ile olur. Ayakta görülen yaralarda aşağıdaki sınıflamalar sık kullanılır.

Sims ve arkadaşlarının diabetik ayakta risk sınıflaması:

 1. Koruyucu duyu sağlam

 2. Koruyucu duyu kayıp

 3. Koruyucu duyu kayıp+Yüksek plantar basınç veya deformite var

 4. Koruyucu duyu kayıp ve ülser anemnezi var

 5. Koruyucu duyu kayıp ve ülser anemnezi ve yüksek plantar basınç yada deformite var

 6. Nöropatik kırık var

Wagner Sınıflaması

 • Grade 0: Ülser yok, deformite var
 • Grade 1: Yüzeyel Ülser
 • Grade 2: Tendon ve ekleme uzanan ülser, enf (-)
 • Grade 3:Kemiği açığa çıkaran geniş ülser, osteomiyelit/abse (+)
 • Grade 4: Ön ayakta gangren
 • Grade 5: Tüm ayakta gangren

Derinlik – İskemi Sınıflaması

Derinlik

 1. Önceki ülser hikayesi yada deformite (+)
 2. Yüzeyel ülser, enf (-)
 3. Tendon, kemiğe uzanan ülser, yüzeyel enf (-/+)
 4. Kemiği açığa çıkaran geniş ülser ve/veya osteomiyelit yada abse

Laboratuar testlerinde;

 • Kan şekeri
 • Tam Kan Sayımı
 • Eritrosit Sedimantasyon Hızı
 • Total protein Albumin düzeyine bakılır.

Radyografide, Distal metatarsta kalem ucu görünümü ve falankslarda kaybolma genelde enfeksiyon ile ilintili değildir.

Özellikle falanks gibi distal kemiklerdeki osteoliziste enfeksiyon ayırımı, diğer klinik bulgu ve belirtilerle değerlendirilmeli- Kemik Sintigrafisi ve MRI değerlidir.

 • İnfeksiyon
 • Polimikrobial
 • Lökosit fonksiyonlarında bozukluk
 • Ayaktaki koku ® anaerobik enfeksiyon
 • Uygun kültürü tekniği
 • Sürüntü yerine derin doku kültürleri
 • İnfeksiyon Hastalıkları Konsültasyonu
 • Osteomyelit
 • Diabetik ayaktaki enfeksiyonların çoğu önayaktadır
 • Parmaklarda osteomyelitte sosis şekli genişleme

 

Charcot Eklemi

Nörotravmatik teori: Proprioseptif ve ağrı duyuları kaybolmuş ayaklarda oluşan mikrotravmaların toplayıcı etkisi

Nörovasküler teori: Otosemptomektomi sonrasında kemik rezorbsiyonu ve ligamentöz laksite ile eklemlerde destruksiyonu

 • Eichenholtz SınıflamasıStage 1: Akut inflamatuar devre. Radyografi: fragmentasyon (6-8 hafta)
 • Stage 2: Ödem,ısı ve kızarıklıkta azalma, yeni kemik oluşumu (6 ay)
 • Stage 3: Kemik konsolidasyonu, reziduel deformite

Charcot Epidemiyolojisi

 • Erkek = Kadın
 • 10 yıl ve üzeri süredir DM hastası
 • (0-45 yıl)
 • %20-25 hasta da diğer taraftada gelişecektir
 • Insuline Bağlı Diabetiklerde daha sık.

Klinik Bulgular

 • Akut Charcot Ekleminde, ayak ve ayak bileği şiş, kızarık ve sıcaktır.
 • Ayırıcı tanıda sellülit ve abse formasyonu
 • Elevasyon testi
 • Şüpheli olgularda CT ve MRI

Klinik Bulgular

 • Subakut ve kronik Charcot ekleminde ayak ve ayak bileğinde yapısal bozulmalar ve deformiteler gözlenir.
 • Ayak genelde genişlemiş ve plantarda medial ve lateral kenarlar da kemik çıkıntılar mevcuttur.
 • Logitudinal arkta çökme rockerbottom foot deformitesi
 • Nöropatik ülserler, ayakkabı uyum problemleri
 • % 74 hastada ayakta ülserler görülmektedir

Anatomik Sınıflama

 • Tip 1: orta ayak (% 60)
 • Tip 2: arka ayak (% 30-35)
 • Tip 3A : ayak bileği
 • Tip 3B: kalkaneal tuberkulde patolojik kırık

 

Prof.Dr.Şeref Aktaş, İstanbul Fulya’ daki özel muayenehanesinde çalışmaktadır. Prof.Dr.Şeref Aktaş’ a muayene olmak ve tedavinizin yapılmasını sağlamak için iletişim bilgilerimizdeki telefonları arayarak randevu alabilirsiniz.

 

ortopedi.tv

Ortopedi TV – Prof. Dr. Şeref AKTAŞ – Ortopedik Hastalıklar Video sayfası

“Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.”