Tekrarlayan Ayak Bileği Burkulmaları (Ayak Bileği İnstabilitesi)

Tekrarlayan Ayak Bileği Burkulmaları (Ayak Bileği İnstabilitesi)

Tekrarlayan ayak bileği burkulmaları nedir?

Ayak bileği instabilitesi, ayak bileğinin farklı zamanlarda birden fazla ve kolayca burkulmasıdır. Bu burkulmalar ayak bileğinde ağrı ve şişliğe yol açabilir.

Sık ayak bileği burkulmalarının nedeni nedir?

Ayak bileğinde stabiliteyi sağlayan birçok bağ vardır. Herhangi sportif aktivite yada düzgün olmayan zeminde ayak bileği burkulduğunda sıklıkla ayak bileğinin ön dış kısmındaki (anterior talofibular ligament) ve dış kısmındaki (kalkaneofibular ligament) bağlar etkilenir.

Bu bağlardaki yaralanma üç grupta toplanır: 1- bağda gerilme, 2- bağda kısmi yırtık, 3- bağda tam yırtık. Üçüncü gruptaki yaralanmalar uygun tedavi edilmediklerinde sık ayak bileği burkulmalarına neden olabilirler.

Sık Ayak Bileği Burkulmalarının herhangi bir zararlı etkisi var mıdır?

Sık ayak bileği burkulmaları, sportif aktivitede fonksiyon kaybına ve performans düşüklüğüne  neden olurlar. Ayrıca sık ayak bileği burkulmalarında yani ayak bileği instabilitelerinde ayak bileğinde burkulma hareketi çok daha kolay ve ileri derecede olacağından ayak bileğinin kıkırdak ve yumuşak dokularında daha ileri yaralanmalar görülebilir.

Tekrarlayan ayak bileği Burkulmaları nasıl tedavi edilir ?

Sık Ayak Bileği Burkulmalarının tedavisinde ilk olarak fizik tedavi denenir. Ayak bileği bağ rekonstrüksiyonu da dediğimiz cerrahi tedavi aşağıdaki durumlarda uygulanır:

  • Fizik Tedaviye rağmen tekrarlayan ayak bileği burkulmaları,
  • Fonksiyon kaybı
  • Ağrı

Ayak Bileği Bağ Rekonstrüksiyonu işlemi öncesinde ne gibi testler yapılır?

Ayak Bileği Bağ Rekonstrüksiyonu öncesi Fizik Muayene ve Radyolojik olarak ayak bileği instabilitesi gösterilir.

Ayrıca MR tetkiki ile de hem ayak bileği bağ yırtığı, hemde eşilk eden başka yaralanmanın (kıkırdak hasarı, diğer bağ yaralanması, ve diğerleri) varlığı araştırılmalıdır.

 

Ayak Bileği Bağ Rekonstrüksiyonu işleminde Ayak Bileği Artroskopisinin yeri var mıdır ?

Ayak Bileği Sık burkulmaları için yapılan rekonstrüksiyon öncesi değerlendirmede;

  • MR yada radyografide eşlik eden diğer patoloji varlığı
  • Ayak Bileği Eklem Hareketlerinde kısıtlılık
  • Açıklanamayan Ayak Bileği ağrısı varlığı

durumlarında rekonstrüksiyonla eş zamanlı ayak bileği artroskopisi işlemi de yapılır.

Ayak Bileği Bağ Rekonstrüksiyonu işlemi nasıl yapılır?

  • Lokal Dokular (Ekstansör Retinakulum, Peroneal Tendon)
  • Tendon greftleri

kullanılarak yapılır. Ayrıca ayak bileği sık burkulmasına neden olan kemik probleri de varsa aynı cerrahide düzeltilmelidir.

Ekstansör retinakulum kullanılarak yapılan Ayak Bileği Bağ Rekonstrüksiyonu işlemi aşağıda şematik olarak gösterilmiştir:

Tendon greftleri kullanılarak yapılan Ayak Bileği Bağ Rekonstrüksiyonu işlemi aşağıda şematik olarak gösterilmiştir:


Ayak Bileği Bağ Rekonstrüksiyonu operasyonu sonrası ne kadar hastanede kalınır ve yürüme ne kadar süre sonra yapılır?

Ayak bileği bağ rekonstrüksiyonu operasyonu sonrası hastanede 1 gece kalınır. Ameliyat sonrası, diz altı alçı 4 hafta süreyle kullanılır. Hasta ayak bileği bağ tamiri operasyonunda 1 hafta sonra alçıyla ayağına tam basarak yürümesine izin verilir.

Ayak Bileği Bağ Rekonstrüksiyonu ameliyatından ne kadar süre sonra spor yapılabilir?

Ayak bileği bağ rekonstrüksiyonu operasyonu sonrası 10-12 haftada hastalar spor yapabilir konuma gelirler.

Prof.Dr.Şeref Aktaş, İstanbul Fulya’ daki özel muayenehanesinde çalışmaktadır. Prof.Dr.Şeref Aktaş’ a muayene olmak ve tedavinizin yapılmasını sağlamak için iletişim bilgilerimizdeki telefonları arayarak randevu alabilirsiniz.

“Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.”