Category

Çocuk Ortopedisi

Tortikolis - Boyun Eğriliği
Çocuk Ortopedisi

Konjenital muskuler tortikolis


Konjenital muskuler tortikolis Tortikolis, latince torti ve collis kelimelerinden oluşup eğik boyun dönük boyun anlamına gelmektedir. Tortikolis deformitesinde, baş tutulum olan tarafa eğilme gösterirken yüz de karşı tarafa bakacak şekilde rotasyon duruşundadır. Kaç tip Tortikollis mevcuttur? Tortikollisin, sık konjenital tortikolis dediğimiz doğum sonrası farkedilen tipi yanında boyun kemik anomalileri, göz…

Devamını okuyun
Parmak ucu basarak yürüme (idiopathic toe walking)
Çocuk Ortopedisi

Parmak ucu basarak yürüme (idiopathic toe walking)


Parmak ucu basarak yürüme (idiopathic toe walking) Çocukların parmak ucuna basarak yürüdüğü durumdur. Tanısı kolay olmakla beraber parmak ucu basarak yürümenin nedeninin ortaya konulması önemlidir. Genel olarak çocuklar her iki ayak parmaklarının ucuna basarak yürürler. Olguların büyük kısmı erkek çocuklardır. Çocuklar, ilk yürümeye başladıklarında parmak ucu yürüme normalde de görülmesine…

Devamını okuyun
X Bacak Deformitesi
Çocuk Ortopedisi

X-Bacak, Genu Valgum, X-bain Deformitesi


X-Bacak, Genu Valgum, X-bain Deformitesi X-bacak deformitesi, bacaklarda dizlerin birbirine yakın durduğunda ayaklarını açık şekilde aralı olması ile karekterize bir deformitedir. Çocuk ayaklarını birleştirmek istediğinde dizleri birbirine çarpar ve yan yana tutamaz, bir diz öne bir diz arkaya gelecek şekilde birleştirebilir. X-Bacak, Genu Valgum, X-bain Deformitesi neden gelişir ? X-bacak,genu…

Devamını okuyun
Spinal muskuler atrofi
Çocuk Ortopedisi

Spinal Muskuler Atrofi


Spinal Musküler Atrofi Spinal musküler atrofi nedir ? Spinal musküler atrofiler (SMA), motor nöronun tutulduğu çocukluk çağının en sık karşılaşılan motor nörn hastalığıdır. Otozomal resesif geçiş gösterir. Motor nöran tutulumu olan bu hastalarda; kaslarda güçsüzlük yanısıra atrofilerde görülürken fasikulasyon ve duysal değişiklikler görülmemektedir. SMA,  omurilik ve beyin sapında ön boynuz…

Devamını okuyun
Myelomeningosel ( spina bifida )
Çocuk Ortopedisi

Myelomeningosel ( spina bifida )


Myelomeningosel ( spina bifida ) Myelomeningosel hastalığı, genel anlamda omurganın ve omuriliğin doğumsal gelişme defektidir. Myelomeningeselde omurgayı oluşturan vertebraların arka bölümlerinin oluşmadığı ve böylece omurilik kanalının arka duvarının açık kaldığı görülür. Myelomeningeselde açık bu bölgeden dışarıya doğru oluşmuş bir kesecik görülebilmektedir. Bu kese omurilik kanalı ile bağlantıda olup etrafı ince…

Devamını okuyun
Ponseti Tedavisi Sonrası Pes Ekinovarus Deformite Nüksü (Tekrarlaması)
Çocuk Ortopedisi

Ponseti tedavisi sonrası pes ekinovarus deformite nüksü (tekrarlaması)


Ponseti tedavisi sonrası pes ekinovarus deformite nüksü (tekrarlaması) Ponseti tedavisi günümüzde, ponseti yöntemi, pes ekinovarus (çarpık ayak) deformitesi başarı ile kullanılmaktadır. Başarı uygulanan Ponseti yönteminde nüks görülebilmektedir. Nüks en sık 10 ay-5 yaş arasında görülmektedir. Pes Ekinovarus deformitesinin tekrarlaması örneğin, ayak ön tarafında içe dönüklük=adduktus; ön tarafın dönmesi ile beraber…

Devamını okuyun
Osgood-Schlatter Hastalığı
Çocuk Ortopedisi

Osgood-Schlatter hastalığı


Osgood-Schlatter hastalığı Osgood-Schlatter hastalığı özellikle 10-15 yaş aralığında sık görülür. Etyolojisi tam olarak bilinmemekle birlikte dizin önündeki tüberasitas tibia bölgesindeki tekrarlayan mikro travmalara veya apofizite sekonder geliştiği düşünülmektedir. Futbol, basketbol, ve voleybol sporları yapan çocuklarda daha yaygındır. Hastalar, diz önünde ağrısı ve şişlikten yakınırlar. Olguların % 20-30 un da her…

Devamını okuyun
O-Bain ( Genu Varum - Parantez Bacak ) Deformitesi
Çocuk Ortopedisi

O-Bain ( genu varum – parantez bacak ) deformitesi


O-Bain ( genu varum ) deformitesi O-Bain ( genu varum ) deformitesi, çocuk bacaklarının açılanması ile parentez şeklini almasıdır. O-bain, süt çocuğu çağından erişkine kadar her yaşta görülebilmektedir. Deformitede çocuk ayaklarını birleştirdiğinde dizlerin birbirinde ayrı kaldığı görülmektedir. Yine ileri düzey deformitelerde ördekvari yürüyüşte görülmektedir. Sıklıkla görülen O-bain deformitesi, 2 yaş altı…

Devamını okuyun
Fibular Hemimeli
Çocuk Ortopedisi

Fibular hemimeli


Fibular hemimeli Baldırda yer alan iki kemikten ince ve dış kısımda olan fibulanın konjenital gelişme geriliğidir. Fibular hemimeli hastalığında fibula, tamamen yok yada kısa olabileceği gibi bazen üst kısmında bazende alt kısmında gelişmeme görülebilmektedir. Bazı hastalarda ise ayak kemiklerinin 4-5 parmaklar kemik sıralarının olmadığı görülebilmektedir. Fibular hemimeli neden olmaktadır ?…

Devamını okuyun
Çocuk Bacak Uzunluk Farkı
Çocuk Ortopedisi

Bacak uzunluk farkı


Bacak uzunluk farkı Ekstremite uzunluk farklılıkları hem çocuklarda, hem de erişkinlerde oldukça sık görülmektedir. Soukka ve arkadaşları, yaptıkları çalışmalarda yakınması olmayan 247 erişkin 57’sinde 5 ila 20 mm arasında ekstremite eşitsizliği bulmuşlardır. Anderson ve arkadaşları 1 ila 2 cm uzunluk farkının normal populasyonda görülebileceğini bildirmişlerdir. Genel olarak bacak uzunluk eşitsizliği…

Devamını okuyun