Çocuk Bacak Uzunluk Farkı

Bacak uzunluk farkı

Ekstremite uzunluk farklılıkları hem çocuklarda, hem de erişkinlerde oldukça sık görülmektedir.

Soukka ve arkadaşları, yaptıkları çalışmalarda yakınması olmayan 247 erişkin 57’sinde 5 ila 20 mm arasında ekstremite eşitsizliği bulmuşlardır. Anderson ve arkadaşları 1 ila 2 cm uzunluk farkının normal populasyonda görülebileceğini bildirmişlerdir.

Genel olarak bacak uzunluk eşitsizliği doğumsal, gelişimsel ve kazanılmış nedenler olarak ayrılabilir. Doğumsal nedenlere örnek olarak, doğumsal  femur eksikliği ( proksimal femur yetmezlikleri gibi ), fibula eksikliği, tibia hemimeli, hemimiyelomeningosel, idyopatik, hemiatrofi veya hemihipertrofi verilebilir. Gelişimsel nedenler de bacak uzunluk eşitsizliğine neden olabilir. Bunlardan bazıları; melorheostoz, doğuştan çarpık ayak, enkondromatoz, osteokondromatoz, nörofibromatoz gibi hastalıklardır. Kazanılmış nedenler ise, kırığa bağlı büyüme bozukluğu, enfeksiyon radyasyon ve diğer nedenlerdir. (Blount hastalığı, Perthes hastalığı, kırık sonrası yanlış kaynama ve inflamatuvar artrit).

Bacak Uzunluk Farkı Eşitsizliğin Etkisi

Bu eşitsizliğin alt ekstremite veya omurga sorunları ile birlikteliği konusunda tartışmalar halen devam etmektedir. Bazı çalışmalarda bacak uzunluk eşitsizliğinin, skolyoz gelişimine, bel ağrısına, siyatik sorunlarına, kalça ve diz eklemlerinde aşırı yüklenmeye, stres kırıklarına, plantar fasiite, ya da parapatellar diz ağrısına yol açabileceği belirtilmiştir.

Bacak Uzunluk Farkı Değerlendirilmesi

Muayene sırasında fark edilen bacak uzunluk eşitsizliği yapısal ( Ölçülebilir ekstremite kısalığı mevcut), işlevsel ( ekstremitenin duruş pozisyonuna bağlı ), ya da hem yapısal hem de işlevsel olabilir.

Ortoröntgenogram;

Green ve arkadaşları tarafından 1946 yılında bildirilmiştir. Bu yöntemde kalça, diz ve ayak bileği ayrı ayrı odaklanarak büyütmeye bağlı hatalar en aza indirgenmiştir. Direkt Radyografiye benzer şekilde cetvelli uzun film kullanılır. Bacak uzunluk eşitsizliği fazla olan hastalarda ekstremitelerin radyografisi ayrı ayrı çekilebilir. Hastanın çekim sırasında kımıldamaması ve bacağın nötral pozisyonda durması önemlidir. Green ve arkadaşları hastayı röntgen masasına bantlayarak sabitlemişlerdir. Saleh ve Milne bu tekniği hasta yük verirken uygulamışlardır.

Uzun Kemiklerde Uzunlamasına Büyüme

Büyük Uzun kemiklerin ( femur, tibia, fibula, humerus, radius, ve ulna) her iki ucunda büyüme plağı bulunur. Kısa Kemikler ( falanks, Metakarp ve metatars ) tipik olarak büyüme plağı içerirler. Bu büyüme plağı bölgesi, falanks, birinci metakarp ve metarsta proksimalde; diğer metakarp ve metatarslarda distalde bulunur.

İşlevsel büyüme plağı Anatomisi

Büyüme plağı bölgesi horizontal olarak bölgelere ayrılmıştır. Bunlar germinal, proliferatif, hipertrofik ve geçici kemikleşme bölgeleridir. Büyüme plağından uzamayı en çok etkileyen sistemik hormon büyüme hormonudur.

Bacak Uzunluk Farkı

Bacak Uzunluk Farkı

 

Femur büyümesinin %71’nin femur distalinden ve tibia büyümesinin %57’sinin tibia proksimalinden olduğu bulunmuştur.

White yayınında, distal femurun bir yılda 3/8  inc ve proksimal femurun 1/4  inc uzadığını; erkeklerde uzamanın 17 yaşında, kızlarda ise 16 yaşında durduğunu belirtmiştir. Menalaus ise kızlarda uzamanın 14 yaşında, erkeklerde ise 16 yaşında durduğunu savunmuştur.

Bacak Uzunluk Farkı

Bacak Uzunluk Farkı

İskelet gelişimi tamamlandığında oluşacak kısalığı belirlemede ekstremite eşitsizliğine yol açan nedenin belirlenmesi önemlidir. Fizin tamamının hasar gördüğü infeksiyon, kırık, radyasyon, ya da cerrahilerde erişkin dönemde oluşacak kısalığın miktarı, etkilenen fizin toplam uzama miktarı kadardır. Doğumsal ekstremite kusurlarında, karakteristik olarak büyümenin devalmı yavaşlaması söz konusudur. Böylece iskelet büyümesi süresince kısalık oranı sabit kalır ( kısalık miktarı artar). Bacak Uzunluk Farkı

Bacak Uzunluk Farkı Tedavi

Geleneksel olarak 2 ila 2,5 cm ve üzerindeki bacak uzunluk eşitsizliklerinin tedavi edilmesi gerekmektedir.

Ortez Tedavisi

Bacak uzunluk eşitsizliği, ayakkabı tabanına, ya da içine yükseklik konularak giderilebilir.

1 cm’ye kadar olan yükseltmeler ayakkabıların çoğuna kolayca uygulanabilir, ancak daha fazla yükseltmeler çocuğun ayakkabıyı rahatça giymesini engeller. Eğer destek uygulaması 1 cm ve üzerinde ise ayakkabının tabanına konulması önerilir.

Sekiz santimetre ve üzerindeki ayakkabı altı yüksekliklerde çocuk düşebilir ya da ayakbileği burkulabilir.

Uzun Bacağın Kısaltılması

Büyümenin geçici olarak durdurulması veya epifizyodez ve epifizde U çivisi uygulaması veya plakla büyümenin kalıcı olarak durdurulması mümkündür. Olgun kişilerde uzun kemik kısaltması kullanılır.

Kısa Bacağın Cerrahi Yolla Uzatılması

Ekstremite uzatması akut ya da tedrici olarak ve internal tespit, eksternal tespit, ya da bunların kombinasyonu kullanılarak yapılabilir.

Akut Uzatma

4,5 cm kadar olan uzatmaların iyi sonuç verdiği bildirilmiştir.

Tedirici Uzatma

Kondrodiatazis büyüme plağından traksiyonu, plakta ayrışma olmadan distraksiyon oluşması ile yapılır.

Teorik olarak, kondrodiatazis, iskelet gelişimi tamamlanmamış olan hastalarda tercih edilebilir.

Çocuklarda yapılan bacak uzunluk eşitsizliği tedavisinde kondrodiatazisin sınırlı bir rolü olduğunu düşünülmektedir. Eksternal fiksatör uygulamalarına bağlı septik artrit riski, fizden akut ayrılmaya bağlı ağrı ve büyüme plağında gelişiminin devam etmeme olasılığı nedeniyle, metafiz osteotomisi ve kallotosis yöntemleri daha uygun olabilmektedir.

Günümüzde metafiziel bölgeden yapılacak kortikotomi sonrasında tedrici olarak yapılan uzatma ençok tercih edilmektedir. İlizarov eksternal fiksatörü, hibrid eksternal fiksatörler, eksternal fiksatör + intramedüller çivi uygulamaları yada uzatmaya izin veren çivi uygulamaları en sık kullandığımız yöntemlerdir. Bu şekilde uzun kemiklerde, 8 cm ye kadar uzatmalar sorunsuz yapılabilmektedir. Burada genel olarak günde 1-2 mm arasında uzatma sağlanabilmektedir.

Bacak uzunluk farkı

Prof.Dr.Şeref Aktaş, İstanbul Fulya’ daki özel muayenehanesinde çalışmaktadır. Prof.Dr.Şeref Aktaş’ a muayene olmak ve tedavinizin yapılmasını sağlamak için iletişim bilgilerimizdeki telefonları arayarak randevu alabilirsiniz.

 

ortopedi.tv

Ortopedi TV – Prof. Dr. Şeref AKTAŞ – Ortopedik Hastalıklar Video sayfası

“Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.”