Doğumsal Kalça Çıkığı (Gelişimsel Kalça Displazisi) (GKD)

Doğumsal Kalça Çıkığı (Gelişimsel Kalça Displazisi) (GKD)

Doğumsal Kalça Çıkığı nedir?

GKD, doğum öncesi, doğum sırasında veya hemen doğum sonrasında gözlenen kalçanın çıkık, yarı-çıkık veya stabil olmaması ile karakterize bir hastalıktır.
Başlıca iki tipi vardır:

  1. Teratolojik,
  2. Tipik

Doğumsal Kalça Çıkığı ne sıklıkta görülür? Ailevi tutulum var mıdır?

İnsidansı %1 – % 0.1 olup kızlarda daha fazla görülür. Sol tarafta daha sıktır: Sol kalça % 60, Sağ Kalça % 20, iki taraflı % 20. Ailede GKD öyküsü olanlarda oran daha yüksektir: Tek yumurta ikizlerinde % 34, kardeşlerde var ise % 6-7, anne  ve kardeş varsa % 36 insidans gösterir.

Doğumsal Kalça Çıkığı risk faktörleri nelerdir?

Kalça çıkığı görülmesi risk faktörleri olarak; aile hikayesi, makat gelişi doğum (özellikle 1.kız çocuk), oligohidroamnioz (amnion sıvısının az olması), tortikollis deformitesi varlığı, ayak deformiteleri, çoğul gebelik sayılabilir. Günümüzde artan toplum bilinci ile birlikte bazı hastalar kliniğimize kalça ultrasonografi incelemelerinin normal olmaması şikayeti ile de başvurmaktadırlar.

Gelişimsel Kalça Displazisili hastalar ne şikayetle doktora getirilirler?

Başvuru Şikayeti sıklıkla; kalçalarını tam açamama, pili asimetrisi (bacakta cilt kıvrımlarının farklı olması) ve aksamadır.

Doğumsal Kalça Çıkığı tanısı nasıl koyulur?

Tanı da, Fizik Muayene ile ultrasonografi ve radyografiden faydalanılır. Fizik Muayenede; ilk 2 ayda tanı koydurucudur. Ortolani ve Barlow testleri, kalçanın çıkıp yerine oturduğunun fizik muayene ile değerlendirilmesidir. İlerleyen aylarda; pili asimetrisi, kalça açılmasında kısıtlılık, bacak boylarının farklılığı göze çarpar. Yürüme sonrasında çıkık tarafta ayağını dışa basarak yürüme ve aksama görülür. Tanı yöntemlerinden ultrasonografi, ilk 6 ayda kullanılır. Radyografik değerlendirme kemik yapısının değerlendirilmesi için önem arzeder ve doktorunuzca belli aralıklarla istenebilir.

Gelişimsel Kalça Displazisinin tedavisi nedir?

Öncelikle belirtmek gerekir ki çift bez uygulaması bir tedavi yöntemi değildir. Tedavi de; 6 aylığa kadar ki çocuklarda Pavlik Bandaj uygulanılır. Takip ultrasonografilerle yapılır.

.

               Pavlik Bandaj Öncesi                                    Pavlik Bandaj                    2.5 ay Pavlik Bandaj Tedavisi Sonrası

 

6 aylıktan büyük çocuklarda yada Pavlik Bandaj ile başarılı olunamaması durumunda Kapalı Redüksiyon + Alçılama uygulaması anestezi altında yapılır. Daha büyük çocuklarda cerrahi tedavi uygulanır. Cerrahi tedavide amaç uyumlu kalça eklemi sağlamaktır. Cerrahi tedavide femur başı topu, asetabulum denilen yuvaya doğru yönlendirilerek asetabulum yuvasının gelişmesi uyarılır. Femur başı topunun yuva içinde olması asetabular yuvanın konkav femur başını örten bir yapıda gelişimini sağlar. Cerrahi tedavi; erken yaşlarda (1 yaş altı) yumuşak dokuları ilgilendiren ameliyat şeklinde yapılır. 1.5 yaş ve üzerinde ise kemik ameliyatlarına ihtiyaç duyulur.


Pelvipedal Alçı

 

Prof.Dr.Şeref Aktaş, İstanbul Fulya’ daki özel muayenehanesinde çalışmaktadır. Prof.Dr.Şeref Aktaş’ a muayene olmak ve tedavinizin yapılmasını sağlamak için iletişim bilgilerimizdeki telefonları arayarak randevu alabilirsiniz.

 

Ortopedi TV – Prof. Dr. Şeref AKTAŞ – Ortopedik Hastalıklar Video sayfası

“Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.”