Obstetrikal Brakiyal Pleksus Felci (Doğumsal Kol Felci)

Obstetrikal Brakiyal Pleksus Felci (Doğumsal Kol Felci)

Obstetrikal Brakiyal Pleksus Felci nedir ?

Üst ekstremitenin sinirleri brakiyal pleksustan kaynaklanır. Servikal ( C ) 5 ve torakal  ( T ) 1 arasındaki spinal köklerin ön dalları birleşerek brakiyal pleksusu oluşturmaktadır. Üst ekstremiteye giden periferik sinirlerde Brakiyal Pleksustan çıkmaktadır. Doğum sırasında brakiyal pleksusun gerilme ve traksiyon zorlanması ile yaralanmaları  oluşmaktadır. Bunun sonucunda pleksustan gelen sinirlerin gittiği üst ekstremitede değişik derecedeki felçler ve bunlara bağlı gelişen ikincil sorunlardan oluşmaktadır.

Obstetrikal Brakiyal Pleksus Felci neden olur?

Obstetrikal brakiyal pleksus felci zor doğum sırasında brakiyal pleksusun etkilenmesi ile oluşur.  Obstetrikal Brakiyal Pleksus felci gelişimi için gösterilen risk faktörleri; doğum ağırlığının 4 kg ın üzerinde olması, makat gelişi ile doğum, Annede  şeker hastalığı, pelvik kemiklerinde anatomik darlığa yola açan yapı, ilk doğum, hamilelikte aşırı kilo alınması, uzamış doğum eylemi ile doğumda forceps yada vakum kullanılması  olarak sayılabilir.

Obstetrikal Brakiyel Pleksus Felci ne sıklıkla görülür ?

Obstetrikal brakiyal pleksus felci binde 1-4 arasında görülmektedir. 4.5 kg üstü doğum ağırlığındaki bebeklerde insidans 3 kat fazladır. İki taraflı tutulum makat doğumlarda sık görülüp olguların %10 unu oluşturmaktadır.

Obstetrikal Brakiyel Pleksus Felci bulguları nelerdir ?

Doğumu takiben hastanın kolunu oynatmadığı ve üst ekstremitenin hareketsiz olduğu göze çarpar. Fizik muayenede, Moro refleksi kaybolduğu göze çarpar. Ayırıcı tanıda humerus üst uç  epifiz ayrılması, klavikula ve humerus kırıkları gibi hastalıklar sayılabilir.

Erb-Duchenne tipi obstetrikal palside, üst trunkus tutulumu vardır.Hastalarda, omuzda internal rotasyon ve adduksiyon görülür. Klumpke tipi obstetrikal palside, el ve elbileği kaslarında tutulum vardır. Dirsek hareketleri ve omuz hareketleri normaldir.

Bireps kas işlevi prognoz ve tedavi seçiminde önemlidir.

Obstetrikal Brakial Pleksus yaralanması tanısında hangi testler kullanılabilir ?

Direkt grafiler, EMG testi ve MR tanı ve takipte kullanılmaktadır

Obstetrikal Brakial Pleksus yaralanması tedavisi nasıl yapılmaktadır ?

Başlangıçta her hastaya eksersiz ve fizik tedavi uygulanarak takibe alınır. Ana amaç, eklem hareket açıklıklarını korumaktır.  İlk 6 haftada özellikle biseps fonksiyonunda geri dönmenin olması iyileşmeyi ve yaralanmanın tam kopma şeklinde olmadığını düşündürebilir.

Eğer 6 hafta geçmesine rağmen düzelme olmaz ise mikro cerrahi teknikle pleksus cerrahisi uygulanabilmektedir.

Hastaların önemli kısmında ( %70-90 ) erken dönemde uygun eksersiz fizik tedavi ile kabul edilebilir düzelme görülmektedir. Ancak, bir grup hastada, mevcut kas kuvvetleri arasındaki dengesizlik; omuzda iç rotasyon, adduksiyon, yarı çıkık durumu görülmektedir. Dirsekte, dirsek fleksiyon kontraktürü ve Radius başı çıkığı gözlenebilmektedir.

Gelişen deformite ve kısıtlılıkların giderilmesinde  kontraktür gevşetmeleri,osteotomiler ve tendon transferleri ile başarılı ve tatminkar sonuçlar alınmaktadır.

Prof.Dr.Şeref Aktaş, İstanbul Fulya’ daki özel muayenehanesinde çalışmaktadır. Prof.Dr.Şeref Aktaş’ a muayene olmak ve tedavinizin yapılmasını sağlamak için iletişim bilgilerimizdeki telefonları arayarak randevu alabilirsiniz.

Ortopedi TV – Prof. Dr. Şeref AKTAŞ – Ortopedik Hastalıklar Video sayfası

“Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.”