Parmak ucu basarak yürüme (idiopathic toe walking)

Parmak ucu basarak yürüme (idiopathic toe walking)

Çocukların parmak ucuna basarak yürüdüğü durumdur. Tanısı kolay olmakla beraber parmak ucu basarak yürümenin nedeninin ortaya konulması önemlidir. Genel olarak çocuklar her iki ayak parmaklarının ucuna basarak yürürler. Olguların büyük kısmı erkek çocuklardır. Çocuklar, ilk yürümeye başladıklarında parmak ucu yürüme normalde de görülmesine rağmen 3 yaş civarında artık topuk temasının olması beklenir. Bu yaştan sonra parmak ucu basan çocuklar daha önce değerlendirilmedi ise mutlaka değerlendirilmelidirler.

Çocuğumuz parmak ucuna basıyor bunun nedenleri neler olabilir ?

Parmak ucuna basarak yürüme birçok çocukta alışkanlığa bağlı olmasına rağmen mutlaka değerlendirilmelidir. Başlangıçtan beri parmak ucu basan çocuklarda spastik dipleji gibi hastalıkların olup olmadığına bakılır. Başlangıçta normal yürüyüp daha sonra parmak ucu basarak yürüme gösteren çocuklarda ise kas hastalıkları, merkezi sinir sistemi ve omurilik hastalıkları açısından değerlendirme gereklidir. Yine tek taraflı parmak ucuna basarak yürüme durumu mutlaka titiz olarak araştırılmalıdır.

Parmak Ucu Basarak Yürüyen Çocuklar nasıl değerlendirilir ?

Parmak ucu basan çocukların değerlendirmesinde en büyük yardımcımız fizik muayenedir. Alışkanlığa bağlı parmak ucu basarak yürüyen çocuklarda, tonus artışı, patolojik refleks, derin tendon reflekslerinde artma yada azalma gibi nörolojik bulgular görmemekteyiz. Hastalığın sürecine bağlı olarak ayak bileğinin yukarıya haraketi kısıtlı yada normal olabilir.

Parmak Ucu Basarak Yürüyen Çocuklarda Tedavi yaklaşımları nelerdir ?

Altta yatan hastalığı olan çocuklarda öncelikle altta yatan hastalığa yönelik tedavi planlaması yapılmalıdır. Alışkanlığa bağlı parmak ucu yürüyen hastalarda ise hastanın yaşı ve muayene bulguları ile karar vermekteyiz. Bu hastalarda, erken dönemde ayak bileğini yukarıya doğru hareket ettiren germe eksersizleri, ayak bileğini yukarı çeken adelelerin çalıştırılarak güçlendirilmesi eksersizleri önerebilmekteyiz. Ailelerin çocuğa parmak ucu basmamaları konusunda telkinde bulunmaları ters etki yapabilmektedir. Bu tedavilere rağmen netice alınamayan çocuklarda Aşil tendonunda kısalık gelişip gelişmediğinin takibi önemlidir. Zira kısalık gelişen olgularda hastanın yaşına göre Aşil tendon ameliyatı yada seri alçılamalar uygulamaktayız. Kısalık gelişmemiş uygun olgularda Botox enjeksiyonu ile de başarılı sonuçlar almaktayız. Okul öncesi yaşa kadar düzelme göstermeyen hastalarda Aşil tendonun perkütan uzatılması yada adelenin uzatılması planlanır.

Prof.Dr.Şeref Aktaş, İstanbul Fulya’ daki özel muayenehanesinde çalışmaktadır. Prof.Dr.Şeref Aktaş’ a muayene olmak ve tedavinizin yapılmasını sağlamak için iletişim bilgilerimizdeki telefonları arayarak randevu alabilirsiniz.

Parmak ucu basarak yürüme (idiopathic toe walking)

“Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.”