Baker Kisti (Popliteal Kist, Diz Arkasında Kist)

Diz arkasında gelişen yumuşak, genelde ağrısız olan kitleye denir. İçi sıvı dolu bir kesedir. Çocukluk çağında görüldüğü gibi erişkin yaşta da sıklıkla görülmektedir.

Baker kisti/Popliteal kist neden olur?

Gelişmekte olan çocuklarda eklem zorlamaları ile görülür. Erişkin yaşta Baker kisti/popliteal kist, romatoid artrit, gut artriti, meniskus yırtığı veya gonartroz gibi diz içi diğer hastalıklara bağlı gelişebilir.

Tanısı nasıl koyulur ?

Deneyimli ortopedi uzmanı, fizik muayene ile kist tanısını kolayca koyabilir. Baker kisti/popliteal kisti olan hastalarda ortopedi uzmanı diz içi olası diğer patolojiler açısında diz eklemi muayenesini titiz bir şekilde yapmalıdır. Diz eklemini ilgilendiren hastalık var ve tedavi edilmezse, kist cerrahi olarak çıkarılsa bile tekrar oluşacaktır. Baker kisti en iyi ultrasonografi ile görüntülenebilir. Baker kisti/popliteal kistli hastada diz içi ek hastalık düşünülüyorsa yada uzun süreli izleme rağmen kistte hala varlığını sürdüryorsa ve/veya popliteal kistin/Baker kistinin cerrahi çıkarılması planlanıyorsa hastanın diz MR tetkiki yapılmalıdır.

Baker kistinin tedavisi nasıl yapılır ?

Çocukluk yaş grubunda görüldüğü zaman antiemflamatuvar ilaç ve elastik bandaj uygulaması yapılarak izlenir. Baker kistinin enjektörle boşaltılması yüksek tekrarlama oranı nedeni ile önerilmez Ağrı yapan, 3 aylık izlenmeye rağmen değişiklik göstermeyen kistler deneyimli ortopedi uzmanınca cerrahi olarak çıkarılabilir. Erişkin yaşta ise Baker kistinin diz eklemi içi bir hastalığa, gut artritine yada romatoid artrit gibi diğer emflamatuvar hastalıklara bağlı gelişeceği düşünülerek öncelikle bu hastalıkların tedavisi yapılır. Altta yatan hastalıkların tedavisi ile kistte de gerileme gözlenir.

Prof.Dr.Şeref Aktaş, İstanbul Fulya’ daki özel muayenehanesinde çalışmaktadır. Prof.Dr.Şeref Aktaş’ a muayene olmak ve tedavinizin yapılmasını sağlamak için iletişim bilgilerimizdeki telefonları arayarak randevu alabilirsiniz.

 

“Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.”