Ön Çapraz Bağ (Rüptürü) Yırtıkları Yazdır

ÖN ÇAPRAZ BAĞ RÜPTÜRÜ

Ön çapraz bağ nedir?

Ön çapraz  bağ yaralanması, sık görülen bir diz yaralanmasıdır. Sıklıkla; futbol, basketbol gibi sportif aktivitelerde ön çapraz bağ yaralanması görülür.

Ön çapraz bağ dizin iç kısmında, arka çapraz bağ ile çapraz bir seyir izleyerek , baldır kemiği ile uyluk kemiği arasında yer alan bir bağdır. Ön çapraz bağ diz stabilitesinde oldukça önemli role sahiptir. Dizde stabiliteyi sağlayan bağlar iç yan (medial kollateral), dış yan (lateral kollateral), ön çapraz  ve arka çapraz bağdır.  İç ve Dış Yan bağlar yanlara doğru stabiliteyi sağlarken ön çapraz bağ  dizin öne doğru kaymasını, arka çapraz bağda geriye doğru kaymasını engellemenin yanında ön ve arka çapraz bağlar rotasyonel stabilite de sağlamaktadırlar.

Ön çapraz bağ neden kopar?

Ön çapraz bağ rüptürü, ayak yerde sabit iken gövdenin dizin üzerinde dönmesi ile olur. Yine, ön çapraz bağ,  bir aktivite sırasında aniden durma, hareket yönünü çok hızlı değiştirme, sıçrama sorası uygunsuz ayak pozisyonunda yakalanma, direkt darbe ile de oluşabilmektedir.

Ön çapraz bağ rüptürü bulguları nelerdir?

Dizde travma sonrası ani ağrılı şişlik oluşması

Diz ekleminde hassasiyet

Diz ekleminde eklem hareket açıklığında kısıtlanma erken dönem bulgularıdır. Erken dönemde (akut), yürüme zorluğu şikayetleri görülebilmektedir. Sıklıkla hastalar ön çapraz bağ yaralanması hemen sonrasında yapmış oldukları sportif aktiviteye dönememektedirler. Yaralanmayı takip eden günlerde istirahat sonrası şikayetlerde rahatlama ve ağrısız yürüme görülse de bu hastalatda dizde kolay dönebilme. burkulabilme ve diz ekleminde instabilite hissi oluşmaktadır.

Ön çapraz bağ rüptürü tanısı nasıl koyulmaktadır?

Ortopedi Doktoru, hastanın travma mekanizması, dizinin şişliği ve muayenesi ile çoğu olguda, ön çapraz bağ kopması tanısını koyabilmektedir. Ancak olası ek menisküs ve kıkırdak yaralanmaları ve hasarları düşünüldüğünde, en iyi ortopedi doktoru da MR tetkikine ihtiyaç duymaktadır. MR tetkiki ile hem ön çapraz bağ yaralanmasının var olup olmadığı varsa ön çapraz bağ yaralanmasının derecesi ve eşlik eden diğer yaralanma olup olmadığı ortaya koyulabilmektedir. Bir çok bağ yaralanmasını olduğu gibi ön çapraz bağ yaralanmalarını da 3 düzeyde sınıflayabiliriz. Grade 1 yaralanmada ön çapraz bağ sadece esnemiş olup instabiliteye yol açmamaktadır. Grade 2 de kısmen kopma olmuş olup instabilite görülebilir. Grade 3 te ise ön çapraz bağda komplet rüptür mevcuttur. Bu durumda da instabilite görülebilmektedir.

Ön Çapraz Bağ kopması nasıl Tedavi edilmektedir?

Ön çapraz bağ yaralanmalarının tedavisinde hastanın yaşı, aktivite düzeyi, aktivite beklentileri,  tedavi seçimini etkilemektedir.

Ön Çapraz Bağ yırtığında hangi hastalarda ameliyatsız tedavi uygulanabilir?

Orta yaş sedanter hastalar, ileri yaş hastalar, operasona engel durumu olan hastalar, diz ekleminde kireçlenmesi olan hastalar, aktivite düzeyleri düşük olan hastalarda ön çapraz bağ zedelenmesi için ameliyatsız tedavi tercih edilmektedir. Bu hastalarda tedavide; erken dönemde, istirahat, buz tatbiki, dizlik kullanımı ve anti-emflamatuvar ilaç kullanımı önerilmektedir. Ön çapraz bağ rüptürlerinde  akut dönem sonrası fizik tedavi önerilmektedir.

Ön Çapraz Bağ Rüptürlerinde hangi olgular ameliyata ihtiyaç duymaktadır?

Ön çapraz bağ yaralanması olan genç ve orta yaş hastalar, aktivite düzeyi yüksek bireylerde cerrahi olarak artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu uygulamaktadır.

Ön Çapraz Bağ rüptürü için ameliyat neden tercih edilir?

Ön çapraz bağ diz ekleminin en önemli stabilize sağlayan bağlarındandır. Ön çapraz bağ kopması ile dizin stabilitesinde kayıp olmakta diz öne doğru daha fazla hareket edebilmektedir. Artan bu hareket ve stabilite kaybı dizin ilerleyen zamanlardaki travmalarda daha kolay etkilenerek ilave menisküs ve kıkırdak hasarlarına neden olacağı ileri sürülmektedir. Yine stabilite kaybı ile dize bine yüklenme farklılıklarının kıkırdak aşınması ve kireçlenme gelişimine etkisi olabileceği düşünülmektedir.

Ön çapraz bağ rüptürü cerrahi tedavisi için tıklayınız.

Ön Çarpraz Bağ Yırtıkları Videosu

Sorun Cevaplayalım (1253) - (Online Randevu almak için lütfen tıklayınız.)
 • ömer26  - spor yaralanması
  Hocamm merhabalar aktıf sporcuyum cektırdıgım emar sonucu şöyleydi Femur distal diafizinde, interkondiler bolgede fokal heterojenkemik iliği ödemi mevcuttur. Diz eklemi aralığı ılımlı daralmıştır. Tibia platosunda subkortikal skleroz mevcuttur. Medıal menuskus arka boynuzunda yırtık izlenmıstır. Lateral menıskus Morfolojisi sınyal özelliği normal Medıal kollateral ligaman, letarel kollateral lıgaman kompleksi normal Petalla olağandır. Petallar kartilaj, patellofemoral eklem ilişkisi normel Suprapatellar bursada lateral retinakulum cevresıne uzanan minimal sıvı artışı dıkkat cekmek te Kuadrıseps tendonu ve patella tendon olagan Hoffa yağ yastığı homojen iç yapıdadır Not: yırtığın 1. Derece oldugunu soyledıler
 • DrSerefAktas
  yırtık mevcut ise ve bu klinik muayenenizle de uyuşuyorsa tedavi gerekebilir. Küçük yırtıklarda izlem, istirahat yeterli olurken daha büyük olanlarda artroskopik cerrahi önerilir.
 • adem28  - spor yaralanması
  hocam iki ay önce spor sırasında bacağım döndü. iki hafta önce mr çekildim. mr sonucumda şunlar yazıyodu. SOL DİZ MR İNCELEMESİNDE İnceleme Koronal, Aksiyal, Sagital planda T1, T2, PDA ağırlıklıdır. BULGULAR : Tibiofemoral eklem ilişkisi korunmuştur. Femur lateral kondilde, tibia medial ve lateral plato düzeyinde T1A görüntülerde hafif hipointens, T2A görüntülerde hiperintens medüllotrabeküler ödem ile uyumlu sinyal değişiklikleri izlenmektedir. Tibia lateral plato düzeyinde T1A koronal görüntülerde hafif hipointens hat izlendi(okült fraktür?). Suprapatellar bursada minimal effüzyon artışı izlendi. İnfrapatellar bursa açık izlenmektedir. ACL liflerinde ekspansiyon ve sinyal artışı izlenmektedir(interstisyel rüptür?). Posterior krusiat ligamanın trase, kontur, sinyal intensite dağılımları doğal izlenmiştir. Medial ve lateral kollateral ligamanlar ile patellar retinakulumların trase, kontur ve sinyal intensiteleri tabiidir. Medial ve lateral menisküs posterior hornda Grade-l dejenerasyon izlendi. Diğer meniskal kompartmanların sinyal intensitesi tabiidir. Kuadriseps, patellar, popliteus, biseps femoris, konjoined tendonların trase, kontur, sinyal intensite dağılımları doğaldır. Popliteal fossa oluşumları doğaldır. Popliteal arter ve ven patenttir. SONUÇ : a medial ve lateral platoda ve femur lateral kondil düzeyinde medüllotrabeküler posttravmatik?). lateral plato düzeyinde T1A koronal görüntülerde hafif hipointens hat (okült fraktür?). apatellar bursada minimal effüzyon artışı. liflerinde ekspansiyon ve sinyal artışı (interstisyel rüptür?). ial ve lateral menisküs posterior hornda Grade-l dejenerasyon. ne anlama geliyo. ameliyata gerek var mı?
 • DrSerefAktas
  tibia üst platformunda kırığınız oluşmuş bu bölgede kırıkta çökme olmadığı sürece cerrahi tedaviye ihtiyaç olmayacaktır. Bulgularınıza göre doktorunuz alçı, dizlik ve / veya ayağa yük vermeme önerebilir.
 • winsento
  Şeref Hocam merhaba, 10 ay önce sol dizime ön çapraz bağ kopması teşhisi konduğundan dolayı operasyon geçirdim, sırf futbol oynamak için operasyon geçirdim, geçen hafta 1-2 maç yaptım ama dizimde ağrı oldu ve ekseriyetle vida giriş yerleri ağrı yapıyor normal midir acaba? kendi doktoruma sordugumda futbol oynama dedi, bir aktivitemiz futbol onuda oynamadan yapamam diye düşünüyorum.
 • DrSerefAktas
  son durumunuz muayene ve gerekirse tetkikler ile değerlendirilmelidir. Tarafımızdan ikinci görüş almak isteğindeyseniz hasta ve tetkiklerinin değerlendirilmesi için iletişim bilgilerindeki telefonlarımızdan randevü alabilirsiniz
 • subaru  - mr sonucu
  merhaba hocam o1.10.2014 tari̇hli̇ mr sonucum şöyle; s83-di̇z eklem ve li̇gamentleri̇ni̇n çikik, burkulma ve geri̇lmesi̇. -ön çapraz bağ normal konfi̇ri̇gasyonda i̇zlenmemi̇şti̇r.(raptüre sekonder?)arka çapraz bağda li̇f bütünlüğü korunmakla bi̇rli̇kte yaylanma di̇kkati̇ çekmi̇şti̇r. -ti̇bi̇a ve femur medi̇al kondi̇lleri̇nde ödömatöz si̇nyal deği̇şi̇kli̇ği̇ vardir. -medi̇al meni̇sküs arka boynuzda kompleks rüptür i̇le uyumlu si̇nyal deği̇şi̇kli̇ği̇ vardir. -di̇z eklem araliği mi̇ni̇mal effüzyon i̇zlendi̇. tedavi̇ olarak ne öneri̇rsi̇ni̇z şi̇mdi̇den teşekkürler yaşim 24
 • DrSerefAktas
  meniskus yırtığınıza artroskopik cerrahi önerilir. muayene bulgularınıza göre arka çapraz bağ onarımı da düşünülebilir.
 • utkuhso  - diz arkasi agrisi
  Hocam merhaba dizimin arkasi 3 gundur cok agrıyor tarif edilemez bi agri var ayagmin ustune basiligi durdugum da yani ayakta durdugumda cok agriyor gecmesi icin hareket ediyorum agridan yerimde duramiyorum cok agriyor merdiven zor cikiyorum giysilerimi bile giyerken cok zorlaniyorum nedir sizce acil yazarmisiniz
 • DrSerefAktas
  vakit kaybetmeden bir ortopedi doktoruna başvurmanız be bölgenin muayene ve gerekirse usg Doppler ve/veya MR ile değerlendirilmesi önerilebilir.
 • max  - acl ameliyatı
  merhabalar hocam, 40 gün önce acl yırtığı ve iç menüsküs ameliyatı oldum. şu an fizik tedavi alıyorum. çoğu hareketimde sıkıntım kalmamasına rağmen ayağımı tam olarak açamıyorum. bükmemde bir problem yok. nizami ye yakın kapatabiliyorum. ne kadar çalışşamda tam olarak açılmıyor. takılan bağın kısa veya ameliyatın sıkıntılı olma ihtimali varmıdır. yoksa zamanla mı açılacak, bilgilendirirseniz sevinirim.
 • DrSerefAktas
  fizik tedavive zaman içinde açılma beklenmektedir.
 • mdogan  - ön çapraz bağ
  hocam kolay gelsin ben 6 ay önce çapraz bağ ameliyatı oldum 1kez fizik tedavi gördüm şuan 2 kez fizik tedavi görüyorum.Ama dizim eskisi gibi bükülmüyor fizik tedavide bükmeye çalışıyorlar çok acı çekiyorum ameliyatı yapan hekim bayıltarak bükülmesi gerektiğini söyledi.sizce ne yapmalıyım
 • DrSerefAktas
  geçen süre göz önüne alındığında şimdiye kadar dizin hareketlerinin normalleşmesi beklenirdi. Anestezi altında manuplasyon fayda sağlayabiliir.
 • zafer  - slm HOcam
  hocam ben 1 ay halı sahada maç yaparken dizimde burkulma oldu MR çektirdim MR nin sonucu; 1)tibiofemoral eklem aralık ,ilişki ve konturları tabiidir. 2]tibiofemoral eklem kıkırdak kalınlığı tabiidir., 3]patella lateral fasetiyle femurla eklem yapmaktadır. 4]patellofemopral eklem kıkırdak kalınlığı taabiidir. 5]tibiofemoral eklem tabiidir. 6)medial menisküs posterior hornu tabiidir. 7)lateral menisküs posterior hornu tabiidir. ACL normal anatomik gerginliğinde olmayıp ACL de sinyalartışı dikkat çekmektedir.[parsiyel rüptür? poterior krusiat ve kollateral ligamanların trase, kontur ve sinyal intensiteleri tabiidir. tiba platosunda , femur lateral kondilde daha belirgin olmak üzere her iki femur kondilinde kemik iliği ödemi dikkati çekmektedir.[post travmatik?] yaşım 23 şimdiden sizlere çok teşekür ederim Hocam
 • DrSerefAktas
  ön çapraz bağ rüptürünüz için cerrahi gerekebilir.
 • Merve47  - Slm doktor bey
  Merhaba Hocam, 1 yil once otobusle yolculuk yaptiktan sonra (yaklasik 7-8 saat), otobusten inerken dizlerimde agri hissettim, sonrasinda bu agri yaklasik 1-2 hafta surdu, alaturka tuvalete cikamicak kadar agridi. Sonrasinda ilerleyen gunlerde bi kere dizimin uzerine dustum, onun agrisi da yaklasik 2-3 hafta surdu. Devaminda agri azalmisti ta ki bir gun mecburen yaklasik 100 basamaklik bir merdiven cikana kadar. Ondan sonra agrilarim gecmedi, doktora gittim, MR cekildi, meniskus dendi, ama istirahatla gecebilecegi soylendi. MR sonuclarini sizinle de paulasmak istedim. Yasim:47 kilo:73 boy :165. Bulgular: on capraz bag tibial insersio kesiminde intraligamentoz sinyal artisi mevcuttur. Arka capraz bagin tum trasesini takip eden parsiyel split ruptur ile uyumlu sinyal degisiklikleri izlenmektedir. Medial meniskus arka boynuzunda evre II dejenerasyonla ile uyumlu sinyal degisikligi mevcuttur. Diz eklem ara mesafesinde hafif effuzyon izlenmektedir. SONUC: on capraz bag ve arka capraz kronik parsiyel ruptur bulgulari. Eklem mesafesinde hafif effuzyon. Meniskopati. Hocam sizce de dinlenme ve fizik tedaviyle gecebilir mi, yoksa acil ameliyat gerektirir mi?
 • DrSerefAktas
  ön çapraz bağ kısmi yırtığınız için öncelikle fizik tedavi denenebilir. Büyük oranda rahatlama beklenir. Ancak, şikayetler sürerse cerrahi gerekebilir.
 • neqro064  - oçb
  sevgili hocam ben kıbrısda vatani görevini yapmakta olan bir askerim bir veya bir buçuk yıl öncesi futbol oynarken sağ dizimden çok sert bir şekilde ses geldi ve oyunu tamamlayamadan ciktim.daha sonrasında diz kapağın da şişme oldu ve ben bunu umursamadım. şimdi asker de spor yapinca ve botların ağırlığı ile yurume zorluğu ve ara sıra dizim de boşluğa düşer şekilde şikayette bulundum ve kıbrıs ortamında sağlık hizmetleri yetersiz geldiği için Ankara gata ya mr için gittim. ve orda menisküs asla kök yırtıgi, ödem toplamasi ve önçapraz bağ tam kat rüptürü teşhisi konuldu. fakat orda beni ameliyat yapmadılar askerliğin çok diye henüz 5 aylık askerdim. şimdi iki ay kaldı şu bir haftadır da şişme oldu dizim de ve geceleri agirdan uyuyamaz oldum. sizce ne yapmam gerekiyor. şimdiden zaman ayırdığınız için teşekkür ederim.
 • DrSerefAktas
  tedavi için kurumunuzun sağlık ünitesine başvurmanızı öneririm.
 • hakanusta18  - MR Sonuç Raporu
  Merhaba hocam. 23 yaşındayım. MR sonucum daki bulgular Medial ve lateral menisküs normal anatomik konfigürasyonda ve homojen sinyal intansitesinde görüntülenmiştir.Rüptür saptanmamıştır. Lateral kondilopatellar sulkus derinliği hafif artmış olup femur ve tibiada impaksiyon yaralanmasına bağlı kontüzyon ile uyumlu kemik iliği ödemi izlenmektedir. ACL'de akut dönem total reptür ile uyumlu bütünlük kaybı dikkati çekmektedir. Suprapatellar bursaya uzanan belirgin intraartiküler effüzyon artışı saptanmıştır. yazıyor . Doktor su birikintisi var dedi söylediklerini yaparken dizim tekrar şişti. Bugün doç.dr profesöre göster dedi. randevu alamıyorum bile . Raporda neyden bahsedildiğini ve izlemem gereken yolu söylerseniz çok sevinirim...
 • DrSerefAktas
  ön çapraz bağınızda kopma olduğundan bahsedilmiş raporunuzda. Muayene bulgularınız ve mr görüntülerinin incelenmesi de bu bulguyu destekler ise sizin yaş grubunuzda en iyi tedavi artroskopi bağ rekonstruksiyonu olacaktır.
 • BYSTRONG12
  merhaba... hocam ben yaz aylarına girmeden önce halı saha maçında sakatlandım ve devam edemedim aslında öncesinde korktum dizimden bir ses duydum sonra birkaç gün sonra dizimde şişlik ve ağrı hissetmeye başladım doktora gittik MR gerekiyor dedi ve sol diz bağlarımda ve menisküsde zedelenme olduğunu söledi iki hafta sonra gelin duruma bakalım dedi gittiğimizde dizimin %80 iyileştiğini zamanla daha iyi olcağını söledi ama ayağım için antrenmanlarda ağrı yapıyor ben mi sabırsızım yoksa tekrar doktora gitmelimiyim ????
 • DrSerefAktas
  son durumunuz muayene ve gerekirse tetkikler ile değerlendirilmelidir. Tarafımızdan ikinci görüş almak isteğindeyseniz hasta ve tetkiklerinin değerlendirilmesi için iletişim bilgilerindeki telefonlarımızdan randevü alabilirsiniz
 • ozanpasa  - Şimdiden sağolun Hocam
  Hocam merhaba..bugünkü mr sonucum "Medial menisküs anterior horn normal olup, posterior hornunda Grade I dejenerasyon mevcuttur. ACL bütünlüğü izlenmedi(rüptür) Eklem içi ve retropateller bursada mayii artışı mevcuttur." diğer yazan şeyler koyu ile yazılmamış ve normal diyor.Yaşım 34 ve TSK da jandarma personeliyim.sizce ameliyatmı gerekir yoksa diz güçlenirmi hocam? şimdiden sağolun
 • DrSerefAktas
  Yaş ve mesleğiniz göz önüne alındığında cerrahi tedavi önerilir.
 • mehmetelbaner  - Önçapraz bag :S
  Merhaaba Hocam Hayırlı cumalar Hocam Geçen Hafta Halı saha Macı Yaparken Ani bir Hareketle Dizim Döndü Ses Geldi Şidetli. Sabahı Hastaneye gidip MR Cektirdik Uzman Doktor Amlyt gerektigini söyledi Mr Sonucu Yazan Bunlar hocam : Subkondral Kemikler Düzgün,Kemik iliği şiddeti normaldir iç tıbıofemoral eklem kıkırdagı normaldiR.İÇ MENÜSKÜS ARKA BOYNUZUNDA 2.DERECE DEJENERASYON MEVCUTTUR.iç yan bağ bütünlüğünü korunmuştur.Dış Tıbıofemoral eklem kıkırdagı normaldir.Dış Menüsküsün şekli ve sinyali şiddeti korunmuştur.DIŞ YAN BAĞ BÜTÜNLÜGÜ KORUNMUŞTUR. Patellofemoral eklemde patellar ve troklear kıkırdak normal kalınlıktadır.infrapatellar yag yastığıartiküller yüzeyi düzenlidir.SUPRAPETALLAR RESESTE VE EKLEM İÇERİSİNDE MASİF SIVI ARTIŞI SAPTANMIŞTIR. kuadriseps ve patellar tendon bütünlügü korunmuştur.ÖN ÇAPRAZ BAĞDA RÜPTÜR SEÇİLMEKTEDİR arka capraz bagnormal kalınlıktadırve sinyal şideti doğaldır. POPLİTEAL FOSSA VE PERİARTİKÜLER KASLARDA PATOLOJİ SAPTANMAMIŞTIR.
 • DrSerefAktas
  ön çapraz bağ kopması rapor edimiş. Genç ve aktif hastalarda cerrahi tedavi önerilir.
 • mustafademir  - Ön çapraz bağ kopması
  Hocam merhaba, Ben 1999 yılında amatör ligde futbol oynarken maç esnasında sakatlandım.Biraz kenarda soğutucu sıkıldıktan sonra oyuna döndüm.Ama ayağımı yere basarken boşluk hissediyordum ve yay gibi geri tepiyordu bacağım.Oyuna devam edemedim ve ne olduğunu anlayamadım.Akşam eve geldiğimde dizim davul gibi şişmişti.Buz yaptım 2-3 gün içinde indi.Birkaç gün sonra da askere gideceğim için önemsemedim ne olduğunu.Fakat askerde eğitimlerde birkaç defa oldu.Acemilik dönemini bitirene kadar asteğmen olarak mezun olabilmek için idare ettim.Fakat usta birliğinde operasyon esnasında bir iki defa zor durumda kalınca mecburen tedavi olmak zorunda kaldım. MR sonucunda ön çapraz bağ kopmuş ve menisküs yırtığı var dediler ve atroskopik ameliyat oldum.Fakat ameliyattan ve hava değişiminden sonra yine nüksetti sakatlığım.Ve o günden bu yana aynı şekilde devam ediyor.Şu an 40 yaşındayım ameliyat olalı 15 yıl olmuş.Çok sevdiğim futbolu 15 yıldan beri oynayamıyorum.Tekrar ameliyat olsam başarılı olur mu?Saygılar,iyi çalışmalar hocam.
 • DrSerefAktas
  muayene ve son güncel MR bulgularınıza göre tedavi planı yapılmalıdır.
Sadece kayıtlı kullanıcılar sorun cevaplayalım bölümünü kullanabilir!