Karpal Tünel

Karpal Tünel Sendromu

Karpal Tünel nedir?

Karpal Tünel, el bileği karpal kemiklerinin kavisli dizilimi ile oluşturduğu oluk şeklindeki yapının transvers karpal bağ ile örtülmesi ile oluşan tünel şeklinde yapıdır. Bu tünelin içinde tendonlar ve median sinir geçmektedir.

Karpal Tünel Sendromu / Hastalığını nasıl gelişmektedir?

Karpal tünel hastalığı, median sinirin el bileğinden geçerken karpal tünel içinde sıkışması sonucu olur.

Karpal Tünel Sendromu nedenleri nelerdir?

El bileğine aşırı yüklenerek çalışan, sekreter, bilgisayar uzmanları, örgü işi yapan bayanlar ve müzisyenlerde transvers karpal bağın kalınlaşması ile sinir sıkışır. Yine kanal içi basıncı arttıran tenosinovit dediğimiz tendon emflamasyonlarında median sinir karpal tünelde sıkışır. Bunun dışında; Karpal tünel hastalığı Diabetes Mellitus hastalığı, hipotiroidi, gut hastalığı ve romatizmal hastalıklarda da daha sık görülür.

Karpal Tünel Sendromu bulguları nelerdir?

Karpal tünel hastalığında; ellerde özellikle geceleri görülen şiddetli uyuşma ve ağrılar en önemli bulgulardır. Ağrılar, nedeni ile hastalar sıklıkla ellerini sallama ihtiyacı hissettiklerini ifade ederler. Karpal  tünel hastalığında, eldeki ağrı, kola hatta omuza yayılabilir. İlerlemiş olgularda, kuvvet kaybı gelişir ve hastalar elleriyle birşey taşımada zorlanırlar ve ellerinden tuttukları objeleri düşürebilirler.

Karpal Tünel Hastalığında tanı nasıl koyulur?

Karpal tünel hastalığında, tanı hastanın şikayetleri yanısıra fizik muayene ve laboratuvar tetkikleri ile koyulur. Fizik muayene de, median sinir dermatomunda uyuşma, his azlığı, median sinirin el bileğinde geçtiği yere hafif vurulması ile ağrı ve elektrik akımı hissi alınması (tinnel bulgusu) gibi bulgular mevcuttur. Kesin tanı için EMG tetkiki yapılır.

Karpal Tünel Hastalığının tedavisi nedir?

Karpal tünel hastalığının erken evrelerinde el bileği ateli, antiemflamatuvar tedavi ile başarılı sonuçlar alınabilir. Orta ve ileri evrelerdeki karpal tünel hastalığında tedavi cerrahidir.

Karpal Tünel Sendromunda cerrahi tedavi nasıl yapılmaktadır?

Karpal tünel hastalığının cerrahi tedavisinde karpal tünel üzerinde yapılan 3-4 cmlik kesi ile transvers karpal bağ kesilerek kanal içinde sıkışan median sinir rahatlatılır. Karpal Tünel Ameliyatı son yıllarda endoskopik cerrahi ile de başarı ile yapılmaktadır. Karpal Tünel Hastalığı cerrahisinde genel anesteziye ihtiyaç duyulmaz. Bölgesel blok yada kolun uyuşturulması ile karpal tünel gevşetilmesi ameliyatı başarı ile gerçekleştirilir. Hastalar, karpal tünel gevşetilmesi ameliyatı oldukları gün taburcu edilirler.

Prof.Dr.Şeref Aktaş, İstanbul Fulya’ daki özel muayenehanesinde çalışmaktadır. Prof.Dr.Şeref Aktaş’ a muayene olmak ve tedavinizin yapılmasını sağlamak için iletişim bilgilerimizdeki telefonları arayarak randevu alabilirsiniz.

 

“Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.”