Anevrizmal Kemik Kisti

Anevrizmal Kemik Kisti

Anevrizmal Kemik Kisti, kemiğin içi kan ile dolu kistik yapı gösteren, kemikte genişleme ve kemik korteksinde incelmeye yol açan iyi huylu kemik tümörüdür.

Anevrizmal kemik kisti, en sık 10-20 yaş arasındaki 2. dekatta görülür. Olguların % 70 inden fazlası bu yaş grubunda tanı alır.

Vücuttaki her kemikte görülebilir. Sıklık olarak; tibia, femur, pelvis, vertebra, humerus ve diğerleri olarak görüldüğü yerler sıralanabilir.

Anevrizmal kemik kistinin nedeni tam bilinmemekle beraber arterio-venöz malformasyonlar yad a venlerdeki emboliye bağlı kan toplanması ile kemikte yıkımın olması ile gelişen bir lezyon olduğunu ileri süren teoriler vardır.

Anevrizmal kemik kistinin bulguları; ağrı, deformite, ilgili bölgede şişlik, ısı artışı ve eğer patolojik kırık oluştu ise buna bağlı kırık bulgularıdır.

Radyografide kemiğin tam ortasında metafizde görüleceği gibi eksantrik yerleşimli hatta bazen büyüme plaklarını tahrip ederek epifize geçen yerleşimler gösterebilir. Radyolojide, anevrizmal kemik kisti, içi septalarla kısmen düzensiz odacıklar gösterebilen, kemikte genişleme ve kortekste incelmeye yol açan görüntü verir. MR tetkiiki ile de hem kistin içindeki sıvının kan olduğu intibasına varılabilir hem de anevrizmal kemik kistinin damarlanması hakkında bilgi sahibi olunulabilir.

Anevrizmal Kemik Kisti

Anevrizmal Kemik Kisti

Anevrizmal Kemik Kisti

Anevrizmal Kemik Kisti

Anevrizmal Kemik Kisti

Anevrizmal Kemik Kisti

Anevrizmal kemik kistinde tedavi kistin yerleşimi, büyüklüğü ve kemikte yaptığı tahribata bağlı değişmektedir. Cerrahi sırasında kanama riski yüksek olan anevrizmal kemik kistlerinde eğer damarlanması izin veriyor ve ortopedist ihtiyaç duyuyorsa ameliyat öncesi embolizasyon yapılabilir. Embıolizasyon ameliyattan 48 saat önce yapılabilir.

Anevrizmal kemik istinde cerrahi tedavi, anevrizmal kemik kistinin yeri, büyüklüğü ve kemikte yaptığı tahribata göre evrelenmesi sonucuna göre; küretaj+greftleme, eksizyon, eksizyon + kemik çimentosu uygulaması, en-blok eksizyon şeklinde uygulanabilmektedir.

Anevrizmal kemik kistinde rekurrens olasılığı az değildir. Malign dönüş kanıtlanmamıştır.

Prof.Dr.Şeref Aktaş, İstanbul Fulya’ daki özel muayenehanesinde çalışmaktadır. Prof.Dr.Şeref Aktaş’ a muayene olmak ve tedavinizin yapılmasını sağlamak için iletişim bilgilerimizdeki telefonları arayarak randevu alabilirsiniz.

Ortopedi TV – Prof. Dr. Şeref AKTAŞ – Ortopedik Hastalıklar Video sayfası

“Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.”