Omuz kırığı

Omuz kırığı omuz eklemini oluşturan proksimal humerus üst ucunda görülür.

Omuz kırıkları ne sıklıkta ve kimlerde görülür?

Omuz kırıkları, tüm kırıkların yaklaşık % 5 ini oluşturur. Genç hastalarda trafik kazası, yüksekten düşme, ateşli silah yaralanması gibi yüksek enerjili travma ile olur. Yaşlı nüfusta görülen omuz kırıklarının sık olması osteoporoza bağlıdır. Bu nedenle ev içinde yürürken düşme gibi basit travmalarla bile omuz kırığı olabilir.

Omuz kırıklarının bulguları nelerdir?

Sıklıkla hastalar, travmayı takiben omuzda ağrı ve omuz hareketlerini yapamama, kolunu kaldıramama yada çok güçlük çekme şikayeti ile başvururlar. Hastalar kollarını diğer elleri ile sabitleyerek hareket etmesine engel olmaya çalışırlar.

Omuz kırıklarında tanı nasıl koyulur?

Omuz kırıklarında tanıda fizik muayene radyolojik inceleme yapılarak tanı koyulur. Ancak, kırıktaki parçalanma ve ayrışma miktarı, açılanma derecesi tedavi seçiminde çok önem arzeder. Bu nedenle bir çok hastada omuz ekleminin bilgisayarlı tomografi ile de görüntülenmesi yapılarak tedaviye karar verilir.

Omuz kırıklarında nasıl bir tedavi uygulanır?

Tedavisi çok çeşitlilik göstermektedir. Kırık parçaların 1 cm den fazla ayrışması veya kırık parçanın 45 derece ve üstünde açılanma göstermesi cerrahi tedavi yapılmasını gerektirir.

Tedavi şu şekilde özetlenebilir:

  1. Hiç ayrışma göstermeyen stabil kırıklar kol askısı ile tedavi edilirler.
  2. Minimal ayrışma gösteren ve stabil olmayan kırıklar kapalı redüksiyon ve tel/vida tespiti ile tedavi edilir.
  3. iki yada üç ayrı parçadan oluşup ayrışma gösteren kırıklar ve 45 yaş altı dört parçalı kırıklar açık cerrahi ile tespit yöntemi ile tedavi edilirler.
  4. Yaşlı hastalarda 4 parçalı kırıklar, geçikmiş kırıklar, tümoral nedenle olan kırıklar, humerus başında avaskuler nekroz gelişen kırıklar proksimal humerus protezi ile tedavi edilirler.

Aşağıdaki resimlerde ameliyatsız, kapalı ameliyatla, plak vida tespiti ve protez ile tedaviye örnekler verilmiştir.

“Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.”