Proksimal humerus kırıkları

Proksimal humerus kırıkları

Proksimal humerus vücudun hangi bölgesidir?

Proksimal humerus, humerus dediğimiz kol kemiğinin omuz eklemini oluşturan üst ucudur.

Proksimal Humerus Kırıkları

Proksimal Humerus Kırıkları

Proksimal humerus kırıkları ne sıklıkta ve kimlerde görülür?

Proksimal humerus kırıkları, tüm kırıkların yaklaşık % 5 ini oluşturur. Genç hastalarda trafik kazası, yüksekten düşme, ateşli silah yaralanması gibi yüksek enerjili travma ile olur. Yaşlı nüfusta görülen proksimal humerus kırıklarında ise ev içinde yürürken düşme gibi basit travmalarla kırık gözlenir.

Proksimal humerus kırıklarının bulguları nelerdir?

Sıklıkla hastalar, travmayı takiben omuzda ağrı ve omuz hareketlerini yapamama, kolunu kaldıramama yada çok güçlük çekme şikayeti ile başvururlar. Hastalar kollarını diğer elleri ile sabitleyerek hareket etmesine engel olmaya çalışırlar.

Proksimal humerus kırıklarında tanı nasıl koyulur?

Proksimal humerus kırıklarında tanıda fizik muayene radyolojik inceleme yapılarak tanı koyulur. Ancak, kırıktaki parçalanma ve ayrışma miktarı, açılanma derecesi tedavi seçiminde çok önem arzeder. Bu nedenle bir çok hastada omuz ekleminin bilgisayarlı tomografi ile de görüntülenmesi yapılarak tedaviye karar verilir.

Proksimal humerus kırıkları için nasıl bir tedavi uygulanır?

Proksimal humerus kırıkların tedavi çok çeşitlilik göstermektedir. Kırık parçaların 1 cm den fazla ayrışması veya kırık parçanın 45 derece ve üstünde açılanma göstermesi cerrahi tedavi yapılmasını gerektirir. Tedavi şu şekilde özetlenebilir:

  1. Hiç ayrışma göstermeyen stabil kırıklar kol askısı ile tedavi edilirler.
  2. Minimal ayrışma gösteren ve stabil olmayan kırıklar kapalı redüksiyon ve tel/vida tespiti ile tedavi edilir.
  3. iki yada üç ayrı parçadan oluşup ayrışma gösteren kırıklar ve 45 yaş altı dört parçalı kırıklar açık cerrahi ile tespit yöntemi ile tedavi edilirler.
  4. Yaşlı hastalarda 4 parçalı kırıklar, geçikmiş kırıklar, tümoral nedenle olan kırıklar, humerus başında avaskuler nekroz gelişen kırıklar proksimal humerus protezi ile tedavi edilirler.

“Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.”