Category

Kemik ve Yumuşak Doku Tümörleri

osteodostoma
Kemik ve Yumuşak Doku Tümörleri

Osteoid osteoma


Osteoid osteoma nedir ? Osteoid osteoma, 1-1.5 cm çapında nidus denilen fibröz ve damarsal doku ile bunu çevreleyen reaktif kemik dokusundan oluşan iyi huylu bir oluşumdur. İyi huylu kemik tümörlerinin % 10 unu oluşturur. En çok 5-20 yaş arasında görülür. En sık gözlenen yerleşim yerleri; proksimal femur (uyluk kemiği üst ucu),…

Devamını okuyun
Kemiğin Dev Hücreli Tümörü
Kemik ve Yumuşak Doku Tümörleri

Kemiğin dev hücreli tümörü


Kemiğin dev hücreli tümörü Kemiğin Dev Hücreli Tümörü, iyi huylu agresif seyir gösteren bir kemik tümörüdür. Dev hücreli tümör (Giant Cell Tumor), sıklıkla 20-40 yaş arası erişkin hastalarda görülmektedir. Büyüme plakları açık çocuklar ile 65 yaş üstü hastalarda pek görülmemektedir. Hastalık her kemikte görülebilmekte midir ? Hastalık sıklıkl kemiklerin uç…

Devamını okuyun
Profesör Doktor Şeref Aktaş
Kemik ve Yumuşak Doku Tümörleri

Kondromiksoid Fibrom


Kondromiksoid Fibrom Kondromiksoid Fibrom nedir ? Kondromiksoid fibrom, iyi huylu bir kemik tümörüdür. Patolojik incelemesinde tümörün, miksoid ve kondroid ara madde içine yerleşmiş iğsi hücrelerden oluştuğu görülür. Tüm kemik tümörlerinin içinde %1 oranında görülür. Büyüme plağındaki kıkırdak artıklarından kaynaklandığı ileri sürülmektedir. Hangi kemiklerde görülür ? En sık dize yakın tibia…

Devamını okuyun
Profesör Doktor Şeref Aktaş
Kemik ve Yumuşak Doku Tümörleri

Sinovyal sarkom


Sinovyal sarkom nedir? Sinovyal sarkom hücrelerden kaynaklı olduğu ileri sürülen yumuşak dokunun kötü huylu tümörüdür. Sinovial sarkom kimlerde ve hangi bölgelerde görülür ? Sinoviyal sarkom 15-35 yaşlarda görülür. Erkekler de tutulum daha sıktır. Tüm yumuşak doku sarkomlarının %10 ‘unu oluşturur. İlkel sinovyal hücrelerden köken alan sinoviyal sarkom sıklıkla eklem çevresi…

Devamını okuyun
Profesör Doktor Şeref Aktaş
Kemik ve Yumuşak Doku Tümörleri

Kondroblastom


Kondroblastom Kondroblastom nedir ? Kondroblastom (Codman Tümörü), kıkırdak hücresi olan kondroblastlardan köken alan iyi huylu bir kemik tümörüdür. Kondroblastom kimlerde ve hangi bölgelerde görülür ? Vakaların önemli kısmı 20 yaş altındadır. 20 yaş üzerinde görülmesi çok nadirdir. Sıklıkla uzun kemikler epifizlerine yerleşir. İkincil ossifikasyon merkezlerinden çıkar. Humerus üst ucu,  femur…

Devamını okuyun
Profesör Doktor Şeref Aktaş
Kemik ve Yumuşak Doku Tümörleri

Fibröz displazi


Fibröz displazi Fibröz displazi, kemikte fibröz doku gelişmesi ile oluşur. Fibröz dokunun kemik içinde gelişimi ile kemik dokunun yerini fibröz doku alması ile kemikte zayıflama gelişir. Zayıf kemikte şekil bozukluğu ve kırıklar gelişir. Hafif olgularda ağrı ve diğer bulgular görülmez. Ağır olgularda ağrı, kemiklerde deformite dediğimiz şekil bozukluğu görülür. Bu…

Devamını okuyun
Profesör Doktor Şeref Aktaş
Kemik ve Yumuşak Doku Tümörleri

Enkondrom (iyi huylu kıkırdak tümörü)


Enkondrom (iyi huylu kıkırdak tümörü) Kemiğin içinde gelişen iyi huylu kıkırdak tümörüdür. Enkondrom, çocukluk çağında başlayıp gelişir. Erişkinlikte tümör ilerlemeyi durudurup çoğunlukla sessiz kalır. Enkondrom, kaç yaşlarda ve hangi kemiklerde görülür ? 10-20 yaşlarda görülür. Sıklıkla el ve ayak küçük kemiklerinde görüldüğü gibi kol kemiği (humerus) ve uyluk kemiğinde de (femur)…

Devamını okuyun
Profesör Doktor Şeref Aktaş
Kemik ve Yumuşak Doku Tümörleri

Ollier hastalığı ( multipl enkondromatozis )


Ollier hastalığı ( multipl enkondromatozis ) Enkondrom, kemik içinde büyüme plaklarına yakın yerleşimli kıkırdak dokunun iyi huylu tümörlerine verilen isimdir. Eğer, enkondromlar birden fazla kemikte görülürse buna multipl enkondromatozis yada olier hastalığı denilmektedir. Eğer beraberinde hemanjiomlarda görülürse Mafucci sendromu denilmektedir. Ollier hastalığı neden kaynaklanır ? Ollier hastalığında ailevi geçiş ve…

Devamını okuyun
Profesör Doktor Şeref Aktaş
Kemik ve Yumuşak Doku Tümörleri

Osteoblastoma


Osteoblastoma nedir ? Osteoblastoma, osteoid osteoma ile benzer patolojik görünümü olup daha büyük boyutta  bir lezyondur. Kemik tümörlerinin %1 ‘inden azını oluşturur. Osteoblastoma nasıl bulgu verir ? Osteoblastomların en sık omurlarda görülür (%30-40 ı). Omurun arka kısmında yerleşim göstermektedir.yaklaşık %30- 40’ı omurga yerleşimlidir; çoğunlukla omurganın arka elemanlarında saptanır. Üst servikal…

Devamını okuyun
Profesör Doktor Şeref Aktaş
Kemik ve Yumuşak Doku Tümörleri

Nonossifiye fibrom


Nonossifiye fibrom Nonossifiye fibrom nedir ? Nonossifiye fibroma, kemik içindeki bağ dokusunun gelişim anormalisidir. Sadece kemiğin korteksi içinde yer alan küçük olanlarına fibroz kortikal defekt denilmektedir. Nonossifiye fibromların 1/3  ten fazlası çocuklarda görülür. İki taraflı olgularda bildirilmiştir. Distal femur, proksimal tibia ve distal tibia uçları en sık yerleştiği bölgelerdir. Nonossifiye…

Devamını okuyun