Bel Egzersizleri

Bel egzersizleri

Aşağıda bazı bel egzersizleri şematik olarak gösterilmiş olup hangi eksersizi yapıp yapmayacağınız tedavinizi üstlenen hekim tarafından belirlenmelidir.

Bel Egzersizleri

Bel Egzersizleri

Bel egzersizleri