Profesör Doktor Şeref Aktaş

İnfantil skolyoz

İnfantil skolyoz 3 yaş altı çocuklarda görülen omurganın yana doğru açılanması ile karekterize bir hastalıktır. Eğrilik sağ yada sol tarafta olabileceği gibi C yada S şeklinde olabilmektedir.

İnfantil Skolyozun sıklığı nedir ?

İnfantil skolyoz oldukça nadir olup Kuzey Avrupa ülkelerinde daha yaygındır. Sıklık olarak tüm skolyoz vakalrının sadece %1 i infantil skolyozdur. Olguların büyük kısmı erkek çocuklardır.

İnfantil skolyozda tanı nasıl koyulur ?

İnfantil skolyozda, skolyoz tanısı klinik muayene ve hikaye ile koyulur. muayenede eşilk eden anomalilerin varlığı, belirgin bir nörolojik tutulum olup olmadığı ve skolyozun çocuğun yana eğilmesi yada omuzları altından tutularak kaldırma ile düzelip düzelmediğine bakılır. Daha sonra radyolojik muayene yapılır. Gerekli olgularda MR yada Tomografi istenir.

İnfantil Skolyoz

İnfantil Skolyoz

Mutlaka radyografi çekmek gerekir mi ?

Ortopedi Uzmanı, omurganın kemik yapısı ve gelişimini gözlemek için mutlaka radyolojik inceleme isteyecektir. Bu şekilde omurgadaki eğriliğin yeri, derecesi, doğumsal omurga gelişim anomalileri yada eşlik eden diğer kemik anomalileri görülecektir. Nitekim omurga kemiklerinin birbirine yapışık kalması, vertebranın yarısının gelişmemesi gibi durumlarda konjenital skolyozdan bahsedilir ki takip ve tedavisi farklılık gösterir.

İnfantil Skolyozun tedavisi nasıl yapılmaktadır ?

Bir çok infantil skolyoz olgusu kendiliğinden iyileşme göstermekle beraber bir kısmında ilerleme görülebilir. Tedavide, gözlem, eksersiz ve gerekli olgularda breys tedavisi yapılır. Çok nadir olarak ta cerrahi tedaviye ihtiyaç duyulmaktadır.

“Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.”