Omurga Muayenesi

Ne zaman omurga muayenesi gerekli ?

Omurga Muayenesi için başvuran hastada ilk ne yapılır ?

Omurga muayenesi için Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanına ilk başvuran hastalarda hastalığın hikayesinin irdelenmesi çok önemlidir.  hasta ile ilk konuşmada öğrenilmeli ve kayıt edilmelidir.

Sırttaki lekeler, kıllanmalar ve şekil bozuklukları omurga muayenesini gerektirir mi?

Omurga muayenesinde sırtta lekelerin, kıllanmanın ve belde kitlenin olması allta yatan yapısal hastalıkları gösterebileceğinden son derece önemlidir. Bu hastalar, omurga ve omurilik doğuştan bozuklukları açısından Ortopedi  uzmanınca mutlaka değerlendirilmelidir. Çok detaylı bir nörolojik muayeneyi de içeren ortopedik inceleme sonrası bu hastalar da sıklıkla MR gibi ileri tetkiklerde yapılır.

Omurgada görülen deformite ve eğrilikler nelerdir ?

Skolyoz, kifoz, kifoskolyoz belli başlı deformitelerdir. Bu deformitelerden kifoz dediğimiz duruş bozukluğundan da kaynaklanabilir ki bu tipe postural kifoz denilir.

Çocuğumuzda skolyoz olduğunu nasıl anlayabiliriz ?

Boyun, sırt ve belde bariz görülen eğrilikler skolyozu düşündürür. Yine puberta çağlarında omuz seviyelerinde farklılık yada hastanın pantolonun paçalarından birinin kısa gibi gelmesi durumunda mutlaka bir ortopediste danışılmalıdır.

Skolyoz hangi yaşlarda görülür ?

En sık görülen tipi Adelosan skolyoz olup 10 yaş üzerinde görülür. Bunun dışında konjenital skolyoz tipi vertebra gelişim bozukluğundan kaynaklanır ve doğumsaldır. 3 yaş altında vertebra deformitesi olmadan görülen skolyoza da infantil skolyoz denmektedir. Bunun yanısıra nörolojik hastalıklarda ve omurga travmasında da görülebilir.

Skolyoz için başvurduğumuzda Ortopedi uzmanı nasıl bir muayene işlemi uygular ?

Ortopedi uzmanı öncelikle sizinle konuşarak; “Aile veya hasta sorunu ilk ne zaman farketmiş? Omurgadaki soruna eşlik eden bir ağrı var mı? Var ise ağrıyı arttıran ve azaltanlar neler? Ağrı aktivite ile yada belli posizyonla artıyor mu? Gece ağrısı var mı? Hastanın başka sistemik hastalıkları mevcut mu? Aile de başka skolyozlu hasta var mı” gibi sorular yönelterek bunların cevaplarını değerlendirir ve kayıt eder. Omurga muayenesinde eğrilik  hasta durabiliyorsa ayakta veya oturur pozisyonda iken değerlendirilir. Sonra, çocuk öne eğilmiş pozisyonda iken sırtta göğüs kafesi seviyelerinde farklılık varlığına bakar. Skoliometer denilen bir alet ile bu seviye farklılığını ölçer. Daha sonra deformitenin diğer tarafa eğilme yada çocuğu yukarı kaldırmakla düzelme gösterip göstermediğini test eder. Bunun sonrasında tüm hastalarda nörolojik muayene yapar.

Ne zaman omurga muayenesi gerekli ?

Skolyoz muayenesi sonrası Ortopedi uzmanı ne gibi testler isteyebilir?

Muayene sonrasında Ortopedi uzmanınız eğer eğriliğin önemli düzeyde olduğunu düşünüyorsa tüm omurgayı içeren röntgenler isteyebilir. Nörolojik muayene de bir bulgu varlığında yada röntgenlerde yapısal bir problem var ise Ortopedi uzmanınız MR tetkik yapılmasını isteyebilir. Yine röntgen bulgularında doğumsal bir skolyoz saptanırsa çocuğunuzun bir çocuk kardiyoloğu, çocuk hastalıkları uzmanı ve diğer branş doktorlarınca da değerlendirilmesini isteyebilir. Bu tetkik evresi birçok ailenin canını sıkmakla beraber çocuğunuzun tam değerlendirmesini sağlayacağı da unutulmamalıdır.

Kifoz nasıl bir deformitedir ?

Kifoz halk arasında kambur çıkması şeklinde adlandırılan sırtta yuvarlaklaşma ve öne eğilme ile gözlenen bir omurga deformitesidir.

Kifoz hangi yaşlarda görülür ? 

Konjenital kifoz deformitesi doğumsal görülen omurga gelişim deformitesidir. Scheuerman kifozu, puberta yaşlarında görülen birbirine komşu enaz 3 omurgada 5 derecenin üzerinde kamalaşma ile gözlenen kifozdur. Ayrıca, özellikle puberta da kızlarda sık olarak duruş bozukluklukları ile görülen kifoza postural kifoz denir.

Kifoz deformitesi için Ortopedi uzmanı ne gibi tetkikler ister ?

Ortopedi uzmanı fizik muayene sonrası Kifoz deformitesi saptadığı hastadan tüm vertebral kolon radyografileri tetkikleri ister. Ayrıca farklı pozisyonlarda omurga radyografileri ve gerek duyduğu olgularda bilgisayarlı tomografi, 3 boyutlu tomografi veya MR tetkikine ihtiyaç duyabilir.

Ne zaman omurga muayenesi gerekli ?

Ne zaman omurga muayenesi gerekli ?

 

“Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.”