Skolyoz

Omurga, omur kemiklerinin biraraya gelmesinden oluşan vücudun önemli destek yapılarında biridir. Normal Omurgaya önden yada arkadan bakıldığında düz çizgide olduğu görülürken yandan bakıldığında sırt tarafında hafif tümsek, bel kısmında çukurlukla karekterize  “S” şeklinde bir yapı vardır. Skolyozda ise, omurgada yanlara doğru eğrilik görülür. Skolyozda ayrıca omurlarda rotasyonda görülmektedir.

Skolyoz

Skolyoz

Skolyozun bulguları nelerdir?

Skolyozda omuz seviyeleri bibirinden farklıdır. Bir taraf omuzda düşüklük olduğu izlenimi verir. Skolyozda bir kürek kemiği diğerinden daha çıkıntılı olabilir.Kalçalardan biri daha yukarıda olabilirken yanlardaki bel çukurları simetrisi de bozulmuştur. İlerleyen skolyozlarda bir tarafta göğüs yada sırtta çıkıntı varmış izlenimi elde edilir. Eğer bu bulgulardan biri fark edilirse, ortopedi uzmanına başvurulmalıdır.

Skolyozun nedenleri nelerdir?

En sık görülen skolyoz idiopatik skolyoz olarak adlandırılırken bazı ailelerde daha sık görülmesine rağmen nedeni tam olarak bilinmemektedir.  Bunun dışında daha az olarak;

  • Doğumsal omurga gelişim anomalileri,
  • Serebral palsi gibi nöromusküler hastalıklara,
  • Omuruliği ilgilendiren tümör, kist, tethered cord hastalığı,
  • Bacak boyları arasında farklılık olması ve
  • Kalça sorunları gibi diğer hastalıklara ikincil olarak ta skolyoz görülebilir.

Skolyoz gelişme yaşı nedir?

Skolyozu, idiopatik tipte, sıklıkla adolesan dönemde çocuklar puberta evresine girdiği yaşlarda görülür. Hafif derecede skolyoz her iki cinstede aynı oranda görülürken ileri düzeyde skolyoz kızlarda daha sıktır.

İnfantil skolyozun hayatın ilk aylarında dikkat çekip ilk 1 yıl da sıktır.

Konjenital skolyozun olgularında, doğumdan beri olan omurga gelişim deformitesi çocuğun büyümesi ile artar. Bu artma ile bariz hale gelen deformite, ensık farkındalığı yaratan nedendir. Doğumsal olarak omurga gelişim kusurları olan konjenital skolyoz olgularında mutlaka omurga ve omurilik MR ile değerlendirilmelidir. Ayrıca diğer olası iç organ anomalileri de araştırılmalıdır.

Tanısı nasıl koyulur ?

Ortopedik muayene ile skolyoz tanısı koyulur. Ortopedi uzmanı, skolyozun tipini araştırmak için detaylı fizik muayene ve tüm omurganın radyografileri istemektedir. Tüm omurganın yapısı arka-ön planda ve yan planda uzun kasetlere çekilen radyografilerle değerlendirilir. Radyolojik inceleme son derece önemlidir. Ortopedi doktoru, çekilen skolyoz grafilerinde hem omurga deformitesinin açısal değerini ölçer, hem de çocuğun kalan büyüme potensiyel hakkında fikir sahibi olur. Bunun dışında bazen MR ve Bilgisayarlı Tomografi tetkik de isteyebilir.

Skolyozda ilerleme riskleri nelerdir ?

Kız çocuklarında, yüksek derecedeki skolyozlarda, s-şekli skolyozlarda c-şekli skolyozlara göre, sırt bölgesi skolyozlarda ve kemik gelişmesinin tamamlanmasına uzun süresi olan çocuklarda skolyozda ilerleme oranı daha yüksektir.

Skolyozun tedavisi nasıl yapılır ?

Öncelikle skolyozun tipi tedavi şeklinde farklılıklara yol açabilmektedir. İdiopatik skolyozu dediğimizen sık görülen tip skolyozda; Radyolojik olarak çocuğun kemik gelişminin durumu ve yapılan ölçümlerdeki Cobb açısı değerlerine göre karar verilir.

Cobb açısı 20 derecenin altındaki hastalarda tedavi uygulanmamaktadır. Kemik gelişimlerini tamamlamamış çocuklarda takip yapılır. Takip çocuğun kemik gelişmesini tamamlamasına kadar sürdürülür.  Genel olarak kız çocuklar 14 yaş, erkek çocuklarda 16 yaş kabul edilir. Sıklıkla ortopedi uzmanı çekilen skolyoz takip grafiklerinde iliyak kemik apofiz gelişimine göre Risser sınıflamasını yaparak değerlendirme yapar.

Genel olarak kabul edilen takip süresi 4-6 ayda bir yapılandır. 20-45 derece arası ve gelişme çağında hasta ise, korse tedavisi uygulanmaktadır. Kemik gelişmesini tamamlamış hastalardaki 20-45 derecelik skolyoz tedavi gerektirmez. Ancak ileri ki dönemde, omurganın mekanik aksındaki değişiklik ile omur ve disklere normalden farklı yüklenmeler olabilmektedir. Buda ileride kireçlenme ve bel ağrısı gibi sorunlara yol açabilmektedir. Bu oluşabilecek bel sorunlarını en aza indirgemek için eksersiz programı önerilir. 45 derece üstü olgularda ise eğer hasta kemik gelişimini tamamlamış yada tamamlamaya yakın ise cerrahi tedavi uygulanmaktadır. Günümüzde mevcut instrumentasyon teknikleri sayesinde bir çok deformitede çok iyi düzeltmeler sağlanabilmektedir.

skolyoz

Prof.Dr.Şeref Aktaş, İstanbul Fulya’ daki özel muayenehanesinde çalışmaktadır. Prof.Dr.Şeref Aktaş’ a muayene olmak ve tedavinizin yapılmasını sağlamak için iletişim bilgilerimizdeki telefonları arayarak randevu alabilirsiniz.

 

ortopedi.tv

Ortopedi TV – Prof. Dr. Şeref AKTAŞ – Ortopedik Hastalıklar Video sayfası

“Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.”