Donmuş omuz hastalığı

Donmuş Omuz Hastalığı (Frozen Shoulder)

Donmuş Omuz hastalığı nedir?

Donmuş omuz, omuz ekleminde hareket kısıtlılığı ve ağrı ile giden bir hastalıktır. Omuz ekleminde kapsüler yapışıklığı olarakta bilinir. Hastalık sinsi başlar, bulgular gittikçe ağırlaşır ve uzun zaman sürecinde düzelme gösterir.

Donmuş Omuz hastalığının bulguları nelerdir?

Donmuş omuz hastalığının en önemli bulguları, omuz hareketlerinde ileri derecede kısıtlanma ile fonksiyon kaybı ve ağrıdır. Ağrı bazı hastalarda özellikle geceleri çok fazla gözlenir. Hastalık seyri sırasında üç evre görülür ki bulgular evrelere göre farklılıklar gösterir:

1. evre: Omuz ekleminin tüm hareketleri oldukça ağrılıdır. Eklem hareket açıklığında kısıtlanma başlar.

2. evre: Bu evrede hareket kısıtlılığı belirgin şekilde artarken ağrı azalabilir.

3. evre: İyileşme evresi diye adlandırılan bu evrede ağrı çok azalmıştır. Eklem hareketlerinde açılma görülür. Omuz eklemi hareket açıklığında kısıtlanma görülen hastalarda yapılacak cerrahi müdahaleler için en uygun evre olarak kabul edilir.

Donmuş Omuz hastalığının nedenleri nelerdir?

Donmuş omuz hastalığının tam sebebi bilinmektedir. Hastalık sıklıkla proksimal humerus kırığı, döndürücü manşet yırtığı, omuz cerrahisi gibi omuz travması geçiren hastalar ve bu nedenle uzun süre tespit edilenlerde görülür. Yine donmuş omuz hastalığı, şeker hastalarında yüksek oranda görülmektedir. Bunun yanısıra; hipotiroidi, hipertiroidi, tuberküloz ve nörolojik hastalıklarda da görülmektedir.

Donmuş Omuz tanısı nasıl koyulur?

Donmuş omuz hastalığının tanısı fizik muayene koyulur. Olası eşlik eden omuz sorunlarını tanımlamak için sıklıkla radyografi ve MR tetkiki yapılır.

Donmuş Omuz hastalığı nasıl tedavi edilir?

Donmuş omuz hastalığında tedavide ilk aşama antienflamatuvar ilaç tedavisi ve egzersizdir. Bu tedavi ile başarılı olunulmadığında Ultrasonografi eşliğinde eklem içi enjeksiyon yapmaktayız. Muayenehane şartlarında yaptığımız bu enjeksiyonlardan sonra hastalar hem ağrısız bir dönem yaşamakta hem de egzersizlerini daha rahat yapabilmektedir. Bazı olgularda anestezi altında manipulasyon ile eklem hareket açıklığı sağlamaktayız. Tüm bunlara yanıt vermeyen hastalar, omuz eklemi kapsüllerinde ileri derecede kontraktür ve kısalma olan hastalardır. Bu hastalarda omuz eklemine 2-3 delikten girilerek gevşetme işlemleri yaparak omuz eklemi hareket kısıtlılığını başarı ile gidermekteyiz.

Prof.Dr.Şeref Aktaş, İstanbul Fulya’ daki özel muayenehanesinde çalışmaktadır. Prof.Dr.Şeref Aktaş’ a muayene olmak ve tedavinizin yapılmasını sağlamak için iletişim bilgilerimizdeki telefonları arayarak randevu alabilirsiniz.

“Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.”